Tokmanni Lielahden TammerTotal-pesuhalli

Asiakkaallemme Tokmannille toimitettiin Tampereen Lielahteen TammerTotal -autonpesuhalli. Loppuvuodesta 2018 aloitettu rakennusprojekti valmistui helmikuussa 2019, jolloin vietettiin uuden autopesulan avajaisia.

TammerTotal-pesuhalli on Tammermaticin ja Innorentin markkinoille tuoma kokonaispalvelu, joka käsittää kaiken aina pesuhallin perustuksista käyttövalmiiseen ja varusteltuun pesulaan ylläpitopalveluineen. Asiakkaan näkökulmasta kokonaispalvelu tarjoaa vaivattoman vaihtoehdon sille, että pesuhalli piirustuksineen ja autonpesukone ylläpitopalveluineen hankittaisiin erillisillä sopimuksilla. Kokonaisuus toimitetaan asiakkaalle tarvittaessa kuukausittain laskutettavana palveluna.

Konsepti on saatavissa myös KVR-urakkana sisältäen suunnittelun, tarvittavat selvitykset, lupaprosessin, maatyöt ja työnjohdon. TammerTotal-ratkaisu mahdollistaakin asiakkaalle helpon ja yksinkertaisen tavan aloittaa pesubisnes – kaikki hoidetaan alusta loppuun ja asiakkaan ei tarvitse keskittää omia voimavarojaan rakentamisprosessiin.

”TammerTotal on miehittämätön autonpesuhalli, jossa autonpesukone ja pesuhalli on optimoitu toimimaan yhdessä ympäri vuorokauden. Autopesula toimitettiin asiakkaallemme avaimet käteen -periaatteella.” Tom Olli, Toimitusjohtaja, Tammermatic

Autopesulat tuodaan sinne, missä ihmiset asioivat

Tokmannille toimitettu autopesula kuvastaa hyvin autopesuloiden rakenteen saralla tapahtuvaa muutosta: siinä missä erilaiset kuluttajapalvelut keskittyvät nykyään tietyille alueille ja kuluttajat suosivat asioinnissaan vaivattomuutta ja nopeutta, halutaan myös autopesulapalvelut tuoda sinne, missä ihmiset muutoinkin liikkuvat.

Perinteisen toimintamallin mukaan toimivat huoltoasemien yhteyteen sijoitetut autopesulat ovatkin saaneet kilpailijoikseen uudet, erilaisten kauppakeskittymien yhteyteen perustetut pesulatilat. Uusille sijainneille ja näkyville paikoille asiointivirtojen ääreen rakennetut autopesulat voivatkin näin houkutella myös uudenlaista asiakaskuntaa.


”Asiakkaillemme tarjottava pesupalvelu helpottaa heidän arkeaan – autonpesu hoituu nyt vaivattomasti kaupassakäynnin yhteydessä.” Harri Koponen, Kauppapaikka- ja konseptijohtaja, Tokmanni Oy

TammerTotal-pesuhallin ominaisuudet ja ulkonäkö ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisesti, aina pesuhallin ja -koneen väritystä myöden. Tokmanni Lielahdelle rakennettu, Tokmannin brändin värimaailmaa mukaileva ”roll over” -tyylinen halli on 12 metriä pitkä – juuri sopivan kompakti kaupan piha-alueen kokoon nähden.

Pesuhalli toimii miehittämättömänä ja palvelee asiakkaitaan 24/7 tarjoten erilaisia kestoltaan kuudesta kymmeneen minuuttia kestäviä pesuohjelmia. Autopesulan sivustalle toteutettiin myös muita autoilijoiden lisäpalveluita, kuten mahdollisuus renkaantäytölle ja lasinpesunesteen täytölle.


”Kasvavana trendinä autonpesubisneksessä ovat 24/7-palvelut. Tammermaticilta saa kohteelle myös 24/7 valvonnan sekä huollot ja kemikaalipalvelut.” Tom Olli, Tammermatic

Vaivaton ja kompakti avaimet käteen -ratkaisu, joka ei sido pääomaa

Tokmanni Lielahti hankki TammerTotal-autopesulan pesukoneineen leasing-rahoituksella, minkä myötä uuden pesulapalvelun tarjoaminen ei vaadi heiltä pääomaa. Autopesula laskutetaan kuukausittain laskutettavana palveluna, mikä mahdollistaa myös asiakkaan vahvan kasvun.

Jo hetken aikaa käytössä ollut TammerTotal-pesuhalliratkaisu on vakuuttanut tilaajansa siinä määrin, että kevään aikana rakennetaan identtinen pesuhalli myös kauppaketjun toiseen toimipisteeseen Turkuun.


”Rakennuksen koko on vain 90 neliötä, joten se mahtuu hyvin rajattuunkin tilaan – vilkkaisiin keskuksiin, joihin muutkin palvelut jo keskittyvät.” Harri Koponen, Tokmanni Oy

 • 90 m2
 • Tammermatic T700 Pro -harjaton pesukone
 • Rakennusaika 4 kk
 • Perustuksista käyttövalmiiseen pesuhalliin ylläpitopalveluineen
 • Kuukausittain laskutettava palvelu

Ahlberg Bilille Ruotsin ensimmäinen TammerTotal-autonpesukokonaisuus

Asiakkaallemme Ahlberg Bil:ille Olofströmiin, Ruotsiin toimitettiin TammerTotal -autonpesuhalli. TammerTotal-pesuhalli on Tammermaticin ja Innorentin markkinoille tuoma kokonaispalvelu, joka käsittää kaiken aina hallin perustuksista käyttövalmiiseen ja varusteltuun pesuhalliin ylläpitopalveluineen.

”Perinteisten huoltoasemien yhteyteen rakennettujen autopesuloiden malli on muuttumassa: asiakkaat etsivät kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Pesutilat siirtyvät erillisiin miehittämättömiin tiloihin, jotka palvelevat 24/7, ja pesuloita perustetaan paljon myös paikkoihin, missä niitä ei ole aiemmin ollut,” kertoo Tom Olli Tammermaticilta.

Asiakkaan näkökulmasta kokonaispalvelu tarjoaa vaivattoman vaihtoehdon sille, että pesuhalli piirustuksineen ja autonpesukone ylläpitopalveluineen hankittaisiin erillisillä sopimuksilla. Kokonaisuus toimitetaan asiakkaalle tarvittaessa kuukausittain laskutettavana palveluna, ja perustuessaan Innorentin halliratkaisuun, on halli yrittäjän toimipisteen sijainnin muuttuessa myös mahdollista siirtää uuteen sijaintiin.

”Valitsimme TammerTotalin, koska koimme sen olevan yksinkertainen ja meidän näkökulmastamme vaivaton ratkaisu. Saimme projektia varten yhden yhteyshenkilön ja TammerTotal-ratkaisun hinta sisälsi lähtökohtaisesti jo lähes kaiken tarvittavan,” kertoo Johan Ahlberg Ahlberg Bil:iltä.

Ahlberg Bil on yksi suurimmista Volvo-autojen jälleenmyyjistä ja samaisella paikkakunnalla sijaitsee Volvo-tehdas – sen myötä myös autonpesukoneessa pestävät autot ovat 95 % Volvoja. TammerTotal-pesuhalli ja sen pesuohjelmat soveltuvat kuitenkin kaikille autoille merkistä tai mallista huolimatta – ajoneuvon muotojen tunnistuksen ansiosta vaaraa ajoneuvovahingoista ei ole.

Kun tarve uudelle pesuhallille ilmeni, haluttiin Ahlberg Bil:illä löytää tilanteeseen toimivin kokonaisratkaisu, ilman tarvetta erillisille selvityksille ja neuvotteluille. TammerTotal-kokonaisuus vastasi tarpeeseen täydellisesti. Neuvottelut pesuhallista käynnistyivät toukokuussa, rakennuslupa saatiin kesäkuussa, ja halli rakennettiin kesän ja syksyn mittaan lopulliseen muotoonsa. Ensimmäiset autot saatiin pesuun joulukuussa. Projektin johtamisesta ja rakennuttamisesta vastasi Innorent yhdessä paikallisten rakennusyritysten kanssa.

”Viestintä Innorentin kanssa oli sujuvaa. Hallin käyttötarkoituksen myötä erityistä huomiota tuli kiinnittää esimerkiksi kaukolämpöön, ilmanvaihtoon ja tulovesiin liittyen,”summaa Kent Gustavsson JSB Construction:ilta.

Asiakaskohtaisesti räätälöity tuplapituinen halli

TammerTotal-pesuhallin ominaisuudet ja ulkonäkö ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisesti, aina pesuhallin ja –koneen väritystä myöden. Ahlberg Bil:in autopesula on kaksivaiheinen, ja kahden eri osuuden myötä halli on myös tuplapituinen. Ensimmäisessä osuudessa pesukone pesee auton ja toisessa osuudessa auto kuivataan ja viimeistellään. Viimeistely suoritetaan pesutilasta erillisessä tilassa, jotta veden kanssa ei olla enää tekemisissä ja pesutuloksesta saadaan paras mahdollinen – ilman raitoja tai pisarajälkiä. Tyypillisesti molemmat vaiheet toteutetaan saman koneen toimesta, mutta kaksivaiheisessa pesuhallissa korostuu pesun tehokkuus ja nopeus: hallissa voidaan operoida kahta autoa samaan aikaan.

”Pyrkimyksemme ei ole tarjota asiakkaalle vain pelkkää laadukasta pesua, vaan pikemminkin kokonaisvaltainen pesukokemus.”

Ahlberg Bil:in pesuhallikonseptissa huomioitiin myös vedenkierrätykseen liittyvät rakenteelliset seikat, kuten kierrätysvesisäiliö, sillä Ruotsissa lainsäädäntö vaatii nykyisellään automaattipesuloilta vedenkierrätysjärjestelmän käyttöä. Lisäksi pesuhallin seinustalle suunniteltiin ja toteutettiin autoille kolme itsepesupaikkaa. Varsinainen bilspa, kuten uusi pesuhallimme on asiakkaan toimesta nimetty!

”Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen uuteen rakennukseemme – ja jos joskus on ajankohtaista rakentaa toinen autopesula, valitsisin TammerTotalin ehdottomasti uudelleen.” Johan Ahlberg, Ahlberg Bil

Ahlberg Bil:in TammerTotal-pesuhalli

 • 240 m2 autonpesuhalli
 • Rakennusaika 6 kk
 • Perustuksista käyttövalmiiseen pesuhalliin ylläpitopalveluineen
 • Tarvittaessa kuukausittain laskutettava palvelu

Kvaliteten kommer först med Tammertotal

Text & foto: Benny Söderberg, Bensin & Butik

Den första Tammertotal-anläggningen har nyligen installerats åt Ahlberg Bil vid företagets Volvo Tvätta-anläggning i Olofström. Vi ser närmare på anläggningen, och tar samtidigt reda på vad Tammermatic har för avsikter med bolaget framgent.

Tammermatics nya ägare Tom Olli och Jatta Lampinen möter upp tillsammans med Ahlberg bilhandlaren Johan Ahlberg och svenska säljchefen Stefan Bogström, samt byggnadsingenjören Markus Niemi. Finska Tammermatic är sedan 1966 en världsledande biltvättsaktör. Något som alla inte känner till är att man levererar företagets automattvättar till fler än 70 länder på alla kontinenter.

Den nye vd:n Tom Olli berättar inledningsvis att han inte har någon direkt bakgrund inom fordonstvättar: ”Vårt bolag investerar inom flera olika branscher – inte minst inom mark och fastigheter. Dessutom har vi fokus på grävmaskiner och underhåll. Då Tammermatic fanns tillgängligt att investera i, såg vi direkt möjligheten att gå in i ett mångårigt och kvalitativt bolag som vi tror på.”

”Den traditionella strukturen med att bygga tvätthallar vid bensinstationer har förflyttats. Nu behöver vi leverantörer ha fler lösningar till hands.”

Hur tänker ni utveckla Tammermatic vidare?

”Inte minst jobbar vi med att vidareutveckla våra automattvättmaskiner, både den traditionella automatvätten, men även tvättgatan Robojet,” berättar Tom.

På den finska marknaden satsar man för närvarande på utveckling av tvättsystem för tyngre fordon: ”Vi tittar även på den svenska marknaden beträffande tvätt för tyngre fordon.”

Johan Ahlberg berättar att han som kund upplever Tammermatic som ett spännande och extremt kundorienterat företag:

”Även om biltvättleverantörerna i stort levererar liknande lösningar, så upplever jag att Tammermatic kan leverera vissa speciallösningar som andra leverantörer kanske inte kan erbjuda.”

”Några av våra projekt som kräver tyngre lösningar som i exempelvis Södertälje – där vi installerat en tågtvätt till en tågdepå – ställer naturligtvis höga krav på oss. Här ville man ha en tvätthall där tågen ska stå stilla medan maskinen gör sitt jobb på tåg som är 108 meter långa,” berättar Stefan.

Tammermatic möter upp kundens behov i stort och smått. I fallet med Ahlberg bil som vi besöker, så har man i och med det extrema behovet av en effektiv och snabb automattvätt i området, satsat på ’extra allt’. Utöver själva tvätthallen, så är tre gds-hallar och ett eftervårdsbås placerade i direkt anslutning under tak.

Hela byggnaden, som även den levererats av Tammermatic, är frilagd och specialdesignad i nära samarbete med en samarbetspartner: ”Den här byggnaden är den första i sitt slag, men vi har redan fem till på beställning,” berättar byggnadsingenjören Markus Niemi.

Eftersom marknaden ständigt förändras, har Tammermatic som leverantör blivit mer flexibel. Marknadsplatserna förändras och förutsättningarna för hur en tvätthall ska se ut varierar. ”Den traditionella strukturen med att bygga tvätthallar vid bensinstationer har förflyttats. Nu behöver vi leverantörer ha fler lösningar till hands. I Finland rör sig automattvättandet till fler och fler obemannade tvättanläggningar med dygnet runt öppet 24/7”.

”Vi ser mer frekvent hur man etablerar på en tidigare obrukad plats, därför satsar vi på en helhetslösning som ger maximal flexibilitet för den som vill etablera en ny tvätthanläggning,” fortsätter Tom.

 

Hur pass omfattande har investeringen i Tammertotal varit för dig?

”I kronor och ören är vi i storleksordningen drygt nio miljoner totalt. I mitt fall är läget extremt gynnsamt med Volvo karosserifabrik nästgårds. ’Break-even’ för oss ligger kring tolvtusen tvättar årligen, och då har vi öppet dygnet runt. Detta sker även genom avtal med Volvo centralt. Så investeringen är därigenom säkrad,” berättar Johan.

Samtidigt får man se till att byggnaden som sådan står kvar efter att man räknat hem tvättaffären. Så på lång sikt är det en än mer lönsam affär. ”Då byggnaden väl står på plats, så har man en anläggning som håller höga krav för lång tid framöver. Att återinvestera i en ny tvättanläggning på sikt är en trygg affär,” lägger Stefan till.

Själva tvättiderna ligger mellan 5 till 12 minuter per fordon. Enligt Johans uppfattning så tvättas det mest med det dyraste programmet: ”Guldprogrammet innehåller dubbelpolering och de exklusivaste polermedlen. Väljer man detta program så tar det omkring tolv minuter.”

Hallen i sig tar två bilar åt gången, man har så att säga en torr och en blöt hall med en kapacitet på 3 till 6 min per bil. Rening av spillvattent sker minutiöst och all tvättkem är Svanen-märkt. Man söker även efter större kundupplevelser såsom det nya konceptet med LED-belysningar som nordic lights, belysta körskenor på golvet och lavaskumgardin.

”Vi strävar efter att ge tvättkunden en större tvättupplevelse, utöver en perfekt tvätt,” förklarar Tom.

Avslutningsvis, vad anser ni vara mest aktuellt under 2019 inom biltvätt?

”Det handlar nog mest om tillgängligheten,” säger Johan. Tid är en bristvara för människor, och att köa framför en tvätthall är inte attraktivt. ”Att välja en tvätthall med hög kapacitet är en naturlig lösning på problemet. Med en minuts besparing kan man tvätta omkring tio bilar mer per dag. Så visst finns det pengar att tjäna på marginalerna,” avrundar Stefan Bogström.

FAKTA

Tammertotal är en helhetslösning med nyckelfärdig leverans av färdigbyggd tvätthall, tvätt utrustning, reningsverk och eftermarknadstjänster helt enligt kundens önskemål. På grund av den flyttbara byggnaden kan finansieringen omfatta hela paketet.

Innorent luovutti teknisen varikon Muhoksen kunnalle

Muhoksen kunnalle rakennettiin touko-syyskuussa 2018 teknisen varikon varastotila Innorentin vuokrattavaan halliratkaisuun perustuen. Innorent suunnittelee vuokrattavat hallitilat aina asiakaskohtaisesti siten, että tilat täyttävät käyttökohteensa vaatimukset, ja monipuolisten yksittäisten ratkaisujen myötä väliaikaisetkin hallitilat takaavat asiakkaalle täydet toimintamahdollisuudet – siinä missä kiinteä hallirakennuskin.

”Koen, että varikkotilaan kohdistuvat tarpeemme tulivat hankkeessa hyvin huomioiduksi. Tuloksena on sopimuksen ja kaikkien toiveidemme mukainen, vankkarakenteinen ja käytännöllinen halliratkaisu,” summaa Hannu Leskelä, kunnan varikon toiminnasta vastaava henkilö.

 

 

Innorentin vuokrattava ja siirrettävä halli on kuitenkin merkittävästi kiinteää hallitilaa joustavampi vaihtoehto: se on määräaikainen ratkaisu tilanteisiin, joissa rakennuksen käyttötarvetta ei voida ennustaa pitkälle tulevaisuuteen eikä sen myötä haluta rakentaa myöskään uutta kiinteää rakennuskantaa. Ratkaisun riskittömyys korostuu, sillä kunnan ei tarvitse huolehtia siitä, että tila jäisi tyhjilleen. Kun vuokrahalliin ei sitoudu pääomaa, maksaa asiakas ainoastaan hallin käytöstä – ei siis milloinkaan tyhjästä tilasta. Käytännössä ensimmäiset hallista aiheutuneet kustannukset olivat vuokrakulut, joita Muhoksen kunta alkoi maksaa hallin käyttöönoton hetkestä lukien.

 

 

ASIAKASKOHTAISET TOTEUTUKSET

Muhoksen kunnalla oli tarve varastotilalle, jossa säilytetään kunnan katujen ja puistotilojen ylläpidossa tarvittavia työkaluja ja materiaaleja. Varikon tilatarpeisiin rakennettiin halli, jonka lattiapinta-ala on 700m2 ja korkeus hieman vajaat 6 metriä. Hallin käyttötarkoitus huomioiden siitä suunniteltiin läpiajettava: kahdelle eri seinälle sijoitetut nosto-ovet mahdollistavat sen, että hallista voi ajaa läpi myös kuorma-autolla. Valaistuksen osalta hallitilaan toteutettiin energiatehokas ledivalaistus ja seinien yläreunaan valokate, joka päästää tilaan päivänvaloa.

 

 

”Innorentilta osattiin esitellä erilaisia vaihtoehtoja suhteessa siihen, millaisia toivomuksia ja vaatimuksia meillä hallin suhteen oli. Innorent valittiin toimittajaksi kolmesta eri tarjoajasta,” sanoo Hannu Leskelä.

PARHAAT RATKAISUT PERUSTUVAT HUOLELLISEEN SUUNNITTELUUN

”Rakennusvaiheen tiedotus hoitui hyvin mallikkaasti ja osapuolet olivat ajan tasalla siitä, mitä milloinkin tapahtuu. Projektista ja sen osa-alueista selvittiin myös hyvin aikataulussa. Kaiken kaikkiaan rakennusvaiheesta jäi myönteinen mielikuva,” summaa Keränen.

 

 

KIERTOTALOUSAJATTELU: OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN

Muhokselle varastotarkoitukseen rakennetun hallikiinteistön elinaika on 30-40 vuotta. Kun vuokrasopimus ja sovittu käyttöaika Muhoksen kunnan varikkona 10 vuoden kuluttua päättyy, siirretään halli Innorentin toimesta toisaalle vuokraajalle, ellei kunta itse päätä jatkaa vuokra-aikaa. Innorentin vuokraamat hallitilat ovatkin ratkaisu rakennusteollisuuden kiertotalousvaatimuksiin jo itsessään: 10 vuoden vuokra-ajoilla hallitila voidaan siirtää vielä kahdesti – paikkaan, missä sille kulloinkin on todellinen tarve. Hallihankkeen rakennuttajakonsulttina toimi A-insinöörit, jonka kanssa tilaaja lähti liikkeelle tilatarpeen kartoittamisesta. Kartoitukseen perustuen A-insinöörit muodostivat tilaajalle ensivaiheen luonnoskuvat ja tarvelistauksen hallilta vaadittavista asioista.

”Innorentin kanssa tehdystä ensivaiheen suunnittelusta jäi positiivinen mielikuva. Tilaajan alkuperäiset toiveet ja läpikäydyt speksit saatiin siirrettyä vaivattomasti myös Innorentin suunnittelupöydälle,” kertoo Antti Keränen A-Insinööreiltä.

 

 

MUHOKSEN KUNNAN TEKNINEN VARIKKO

 • 700m2 kylmä varastohalli
 • Rakennusaika: 4,5 kk
 • Määräaikainen, kiinteä vuokra 10 vuotta
 • Optio jatkosta
 • Ei sido kunnan pääomaa

 

Pirkanmaalta 15 lupaavinta pk-yritystä kasvuohjelmaan – Innorent mukana

Yritysten kasvuohjelmaan Pirkanmaan Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 45 hakijan joukosta. Pirkanmaan Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Yritykset, jotka pääsivät jatkoon asiantuntijoiden sparrattaviksi ovat Innorentin lisäksi Biomenders Pirkkalasta, Catland Oy, Cimec Oy, Freebike Group Oy, Jilab Oy, Keho Interactive Oy, Polar Partners Oy, Prenta Oy Kangasala, Räätälistudio BQ, Visumo Oy, WayOut Oy sekä WitMill Oy Tampereelta, Gredon Invest Oy / Suklaatehdas Dammenberg Lempäälästä sekä Penttilän tila Pälkäneeltä.

Valittujen yritysten liikeideat liittyvät mm. luunkorvikkeisiin kirurgiassa, videopelien kehittämiseen, virtuaalisen ja todellisen maailman yhdistämiseen, koulutusvientiin, sähköpyörien sähköjärjestelmiin, pakohuonepeleihin, 3D-tulostimien valmistamiseen tai työhön perehdytykseen virtuaalilaseja hyödyntäen.

Tuomaristo painotti kriteereissään tahtotilaa, idean vakuuttavuutta ja arvioitua potentiaalia, tiimin osaamista ja skaalautuvuutta. Mukaan valituista yrityksistä moni oli teknologia-alan toimijoita.

Sami Peltola Eligo.Studiolta kommentoi teknologia-yritysten suurta määrää. “Hakemuksia tuli tasaisesti eri toimialoilta, mutta emme tuomaristona tarkastelleet hakemuksia niinkään toimialan kannalta, vaan korostimme nimenomaan liiketoiminnan toimivuuden uskottavuutta,” Peltola kiteyttää.

Tuomaristoon kuuluvat Sami Peltolan lisäksi Mikko Pulkkila MarkkinointiAkatemiasta, Ilkka Rahkonen Business Tampereesta, Niko Ruohonen Azetsilta ja Jukka Kohonen Ely-keskuksesta.

Tänä vuonna toteutettava Pirkanmaan kasvupolku on järjestyksessä kolmas Pirkanmaalla ja paikallinen kumppanijoukko on ollut alusta asti mukana mahdollistamassa yritysten kasvua myös kasvupolun sparrausohjelman avulla. Nyt järjestettävään kasvupolkuun on lisätty kokonaan uutena elementtinä elokuussa järjestettävä sijoittajatilaisuus. Tilaisuudessa kasvupolkuun osallistuneet yritykset pääsevät pitchaamaan osaamistaan aidossa tilanteessa sijoittajille.

”Shark tank -tyyppisen tilaisuuden lisääminen kasvupolun päätöstilaisuudeksi lähti ajatuksestamme kehittää sparrauspolkua konkreettisempaan suuntaan. Mahtavaa, että pääsemme kokeilemaan tätä uutta konseptia yhdessä Kasvun Roihun kanssa ja osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus kohdata oikeat sijoittajat aidossa tilanteessa,” toteaa Älykkään kaupunkiseudun ratkaisujen asiakkuusjohtaja Niina Immonen Business Tampereesta.

Keho Interactiven teknologiaa nähtiin tänä keväänä YLEn studiolähetyksissä Pyeongchangin olympialaisista. Se kehittää teknologiaa, joka mahdollistaa virtuaaliseen ja todellisen maailman yhdistämiseen ja jota voi hyödyntää esimerkiksi tapahtumissa tai suorissa tv-lähetyksissä. Yrityksen tarve sparraukselle johtuu suurista muutoksista.

“Meidän liiketoimintamme on muuttumassa, koska haluamme muuttaa toimintaa projekteista tuoteliiketoiminnaksi, minkä vuoksi meidän teknologia pitää paketoida sellaiseen muotoon, että sitä voidaan myydä tuotteena. Loppuasiakkaitamme tulevat olemaan virtuaalistudio-operaattorit ympäri maailman,” yrityksen avainasiakkuusjohtaja Jan Kolkkinen kommentoi.

Mukaan valittuja yrityksiä sparrataan 26.4. ja 22.5.2018. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa mylläreitä 10×45 minuutin luottamuksellisissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Alueen elinkeinoelämän toimijoista koottu tuomaristo valitsee Kasvupolun semifinaalissa 6.6. kaksi parasta yritystä, jotka etenevät 24.─25.10.2018 järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin.

Lisätietoja: https://www.kasvuopen.fi/tiedotteet/pirkanmaalta-15-lupaavinta-pk-yritysta-kasvuohjelmaan-yli-puolet-teknologia

Autonpesukone ja pesuhalli suunnitellut toisilleen

Tammermaticissa on tehty autonpesukoneita jo yli 50 vuotta, mutta oivallus pesukoneen ja pesuhallin yhdistämisestä samaan pakettiin syntyi vasta nyt, kun siirrettäviä toimitiloja valmistava Innorent ehdotti yhteistyötä. Uuden konseptin nimi on TammerTotal ja se sisältää siirrettävän pesuhallin, pesukoneen, ylläpitopalvelut ja tarvittaessa myös rahoitusratkaisun kuukausittain laskutettavana palveluna. Kustannukset ovat etukäteen tiedossa koko elinkaaren ajalle.

Avaimet käteen -periaatteella toimitettavan TammerTotal- paketin ostaja tarvitsee tontin – oman tai vuokratun – sekä rakennusluvan. Kaikki muu perustuksista lähtien kuuluu TammerTotal-pakettiin. Rakennusoikeutta yhden auton pesukoneelle suunniteltu halli vie 80 neliömetriä. Rakennusluvan hakemiseen saa tarvittaessa apua. Ympäristölupaa tai -rekisteröintiä ei tarvita.

tammer1

Tamperelaisen Tammermatic Oy:n ja pirkkalalaisen Innorent Production Oy:n insinöörit ovat suunnitelleet konseptia vuoden päivät. Idea syntyi Innorentissä, joka tekee siirrettäviä halleja. Moni autopesula toimii tiloissa, jotka ovat vanhentuneet ja aikanaan rakennettu jotakin muuta tarkoitusta varten.

– Olemme panostaneet pesuhallin ja autonpesukoneen yhteensopivuuteen sekä logistiikkaan. Kaikki on ajateltu valmiiksi niin, että kokonaisuus on toimiva. Asiakas voi keskittyä pesujen myyntiin, me hoidamme kaiken muun palveluna, sanoo Tammermaticin toimitusjohtaja Juha Soutolahti.

Tämä tarkoittaa Soutolahden mukaan sitä, että halli pintamateriaaleineen on suunniteltu autonpesuun ja yhteensopivaksi pesukoneen kanssa. Tekninen tila kemikaalivarastoineen, öljyn- ja hiekanerotuskaivot, niiden mitoitus sekä tyhjennys, kemikaalien erotus, vedenkierrätys, hallin valaistus, ilmanvaihto, lämmitys ja oviautomaatio, sekä pesuprosessin että kiinteistön valvonta ja auton ajaminen pesukoneeseen ja sieltä pois on suunniteltu toimivaksi. Halli on myös helppo pitää puhtaana.

– Pesukoneeseen voidaan kytkeä hallinpesulaitteisto, joka pesee seinät ja lattian. Sen voi tehdä halutessaan vaikka joka päivä yhdellä napin painalluksella. Ruotsissa melkein kaikki asiakkaamme ottavat tämän laitteiston. Likaa ei pääse kertymään ja tila pysyy siistinä, Soutolahti jatkaa.

Etävalvonta mahdollistaa ympärivuorokautisen autonpesujen tarjonnan miehittämättömässä pesuhallissa. Kattava huolto-organisaatio huolehtii ongelmatilanteista.

– Halli on tehty kompaktisti, jotta se vie vain minimimäärän rakennusoikeutta. Moduuliperiaatteella toteutettua hallia on helppo laajentaa tuplahalliksi toisella moduulilla niin, että käytössä on yhteinen tekninen tila, kertoo Innorentin toimitusjohtaja Tuomo Huhtanen.

– Suunniteltuna on sinkkuhalli, tuplahalli ja myös halli pesukadulle, täydentää Tammermaticin myyntijohtaja Petri Laakso.

tammer2

– Moni kauppias on miettinyt pesuhallin tekoa. Nyt on helppo tehdä avaimet käteen -periaatteella valmis pesuhalli, rahoitus voidaan järjestää ja luvanhankinnassa auttaa, Laakso jatkaa.

– Vanhoissa pesuhalleissa tulee eteen remonttitarve. Voi olla kannattavampaa tehdä uusi pesupaikka, Soutolahti lisää.

Huhtasen mukaan Tammermaticin koneille suunniteltu halli on riittävän tilava ja valoisa, jotta sinne on helppo ajaa. Ohjauspeilit helpottavat ajamista niin, että auto ei mene linkkuun. Laakso muistuttaa, että T700- kone aloittaa pesun auton keulasta ja jää pesun päätyttyä auton taakse, jolloin kuljettajan ei tarvitse ajaa koneen läpi lähtiessään pesuhallista. Led-valaistusta voi myös muunnella esimerkiksi vuodenajan mukaan.

– Kesällä kesävalot, talvella talvivalot. Tai vaikka revontulet. Pesuoperaattori voi valita valaistuksen mielialansa mukaan, Soutolahti hymyilee.

Siirrettävyys ja uudenlainen rahoitusmalli

Autonpesuhallin siirrettävyys on kokonaan uusi ajatus alalla. Tämä tekee mahdolliseksi myös uudenlaiset rahoitusratkaisut. Jos bensiinikauppias lähtee toiselle huoltoasemalle, hän voi ottaa pesuhallin mukaansa tai myydä sen.

– Pesuhalli ei jää koskaan turhaksi millekään tontille, Tuomo Huhtanen toteaa.

– Jos kauppiaalla ei ole mahdollisuutta saada autopesulaa mahtumaan omalle tontilleen, hän voi vuokrata tontin. Pesulan ei ole pakko olla huoltoasemalla. Se voi olla itsenäisenäkin toimintona kannattava bisnes, vakuuttaa Petri Laakso.

Autonpesukoneen tehokas käyttöikä on noin kymmenen vuotta. Rahoitus lasketaan koneen koko elinkaarelle.

– Asiakkaalla on jo alussa tiedossa kaikki kustannukset. Autamme autonpesuliiketoiminnan tulojen laskemisessa ja rahoitusmallin valinnassa. Tämä on sekä nykyisille että uusille yrittäjille vaivaton mahdollisuus, Juha Soutolahti lisää.

– Painottaisin TammerTotalkonseptiin sisältyvää innovatiivista rahoituspakettia. Eli voimme positiivisen rahoituspäätöksen rajoissa tarjota koko konseptia myös kuukausimaksullisesti, ilman sitoutunutta pääomaa, korostaa Huhtanen.

Jos kauppias pohtii pesukadun hankkimista, Soutolahti kehottaa vertaamaan sitä tarkkaan investointina kahteen singelikoneeseen ja halliin.

– Pesukatu vaatii aina yhden henkilön. Kahden koneen halli voi toimia miehittämättömänä 24/7, Soutolahti sanoo.

– Kun on kaksi konetta, pesut ovat aina käynnissä, vaikka toinen koneista on huollossa, Laakso muistuttaa.

Tulossa DigiPesu

Tammermatic tuo ensi vuonna mobiilivaihtoehdon autonpesun maksamiseen. Autoilija maksaa pesun puhelimellaan tai muulla mobiililaitteella. Tämä helpottaa asiakkaan asiointia. Edes polettilaitetta ei tarvita hallin ulkopuolella.

– Kauppiaalle tämä tietää merkittäviä säästöjä, myös henkilökuluissa. Maksuautomaattia ei tarvita. Kapasiteetti lisääntyy, kun koodin kanssa tuhraamiseen ei mene aikaa, Soutolahti kuvailee.

– Jos bensiinikauppias viittaa kintaalla uusille mahdollisuuksille, tulee joku muu operaattori ja vie bisneksen, Soutolahti kannustaa kauppiaita pysymään mukana kehityksessä.

Suomessa myydään hampurilaisia euromääräisesti saman verran kuin autonpesuja. Soutolahden mukaan kummankin markkina on kooltaan noin sata miljoonaa euroa. Vaikka autonpesusta saa paremman katteen, hampurilaisia mainostetaan enemmän. Soutolahti epäilee, että alalla ei ole vielä ollut tarpeeksi kilpailua.

Kun autonpesussa kuljettajalla on aikaa, hänen puhelimeensa voi lähettää tarjouksia esimerkiksi niistä hampurilaisista tai seuraavista autonpesuista.

– Hae pesun jälkeen hampurilainen puoleen hintaan. Tästä tulee tosi kova työkalu aktiiviselle kauppiaalle, Laakso ennustaa.

Artikkeli on julkaistu Bensiiniuutiset 7/2017 -lehdessä (http://www.bensiinikauppiaat.fi/files/9915/1319/7363/BEN1707_1-32_web.pdf). TEKSTI JA KUVAT: IRMELI JOKILAMPI

Innorent yhteistyöhön Tammermaticin kanssa

Tammermatic ja Innorent tuovat markkinoille uuden TammerTotal-kokonaispalvelun, joka tuo uudenlaista helppoutta autonpesuliiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Kokonaispalvelu sisältää kaiken perustuksista käyttövalmiiseen pesukoneeseen ylläpitotoimintoineen ja pesuhalleineen koko elinkaaren ajan.

Tammermatic-TammerTotal_galleryfull

Käytännössä TammerTotal-kokonaispalvelu tarkoittaa sitä, että asiakas saa pesuhallin ja -koneen sekä ylläpitopalvelut selkeänä kuukausittain laskutettavana palveluna. Asiakkaat ovat aiemmin joutuneet hankkimaan pesuhallin perustuksineen, autonpesukoneen, oheislaitteet, ylläpitopalvelut ja rahoituksen usealla eri sopimuksella. Tällöin kokonaiskuva on hämärtynyt ja hajanaisuus on voinut aiheuttaa turhia kustannuksia. TammerTotal-kokonaispalvelusopimuksessa tätä ongelmaa ei ole.

TammerTotal-kokonaispalvelu on tulos intensiivisestä kehitystyöstä, jonka tavoitteena on Tammermaticin tuotteiden ja kokonaispalvelun parantaminen. Tammermatic on alan teknologiajohtaja ja suunnannäyttäjä, jonka jatkuva tuotekehitys on tehnyt Tammermaticin tuotteista markkinoiden parhaita ja tuottavimpia.

“Kaikki on varta vasten suunniteltu ja optimoitu pesuliiketoiminnan toimintoja ajatellen ja on lisäksi täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan pesuhallin ja -koneen väritystä myöden. Pesuliiketoimintaa helpottavien palvelujen kysyntä lisääntyy jatkuvasti. Haluamme vastata tähän tarpeeseen ja olemme iloisia, kun voimme tehdä sen nyt yhdessä hallien toimittajan Innorent Production Oy:n kanssa. TammerTotalin siirrettävän hallin ansiosta rahoituksen voi saada myös koko paketille. Tyytyväisinä voimme todeta, että suurin hyötyjä tässä on asiakas”, toteaa Tammermatic Oy:n toimitusjohtaja Juha Soutolahti.

TammerTotalin etävalvontapalvelu ja autonpesukoneen ajoneuvon muotojen tunnistus mahdollistavat myös turvallisen miehittämättömän ympärivuorokautisen pesupalvelun. 24 tunnin aukiolon ansiosta autoilijat voivat ajaa pesuun milloin vain ruuhka-aikoja välttäen ja myös pesumäärät kasvavat. TammerControl-etävalvontapalvelu liittää autonpesukoneeseen etäohjauspalvelun sekä ennakoivan vianmääritys- ja -hallintajärjestelmän, jotka lisäävät entisestään koneen käyttöastetta ja ennen kaikkea turvallisuutta. TammerControl on tuki ja turva, joka mahdollistaa autonpesumyynnin kaikkina vuorokauden aikoina. Ajoneuvon muotojen tunnistuksen ansiosta voidaan käyttää samoja pesuohjelmia kaikille autoille. Väärää pesuohjelmaa ei ole, eikä siten vaaraa ajoneuvovahingoista.

Uusi palvelu tuo myös perinteisille huoltamoasiakkaille joustavuutta ja tekee heidän työstään sujuvampaa. Henkilökunta voi keskittyä pesujen myyntiin ja asiakaspalveluun.

 

Tammermatic on Pohjoismaiden johtava pesulaitevalmistaja

Tammermaticilla on yli 50 vuoden kokemus henkilöautojen, raskaan kuljetuskaluston ja junien pesujärjestelmien suunnittelusta ja valmistuksesta. Toimitamme tuotteitamme yli 70 maahan, jokaiselle mantereelle. Pohjoismaissa olemme henkilöautojen ja raskaan kaluston pesulaitteiden johtava valmistaja, Tammermatic Oy:n toimitusjohtaja Juha Soutolahti kertoo.Tammermatic-TammerTotal_galleryfull

Aiheesta muualla verkossa:

http://autobild.fi/uutiset/tammermaticilta-uusi-kaanteentekeva-ratkaisu-autonpesuliiketoimintaan-tammertotal-kokonaispalvelu

https://www.moottori.fi/liikenne/jutut/tammermatic-pakettiratkaisu-autopesupalvelun-perustamiseen/

http://kuljetusnet.fi/4933-vuokrauspalvelu-autopesulalle.html

 

Lisätietoja:

Juha Soutolahti

Toimitusjohtaja, Tammermatic Oy

Puh. 040 199 3550

juha.soutolahti@tammermatic.com

 

Tuomo Huhtanen

Toimitusjohtaja, Innorent Production Oy

Puh. 044 972 2529

tuomo.huhtanen@innorent.fi

Kiertotalous on täällä

Vanhan ajan toimintamalli, jossa luonnosta otetaan ja lopuksi heitetään pois, on tulossa tiensä päähän. Tilalle tarvitaan jotain uutta, mutta mistä on kyse?

Kyse on tietenkin kiertotaloudesta. Ei oikeastaan mistään talouden uudesta keksinnöstä, vaan välttämättömyydestä. ”Kiertotalouden periaatteita noudatteleva tapa tehdä liiketoimintaa tulee olemaan ainoa tapa tehdä liiketoimintaa”, toteaa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustuotannon ja –talouden tutkijatohtori Jukka Puhto.

Tämä siksi, että ”ihmiskunnan raaka- aineiden ja energian kulutuksen kasvu ovat johtaneet tilanteeseen, jossa maapallon kantokyky on ylittymässä tai on jo ylittynyt. Tämän seurauksena luonnon monimuotoisuus on heikkenemässä ja ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuuden elinolosuhteita. Samalla useista resursseista tulee olemaan yhä enemmän niukkuutta. Resurssien merkittävästi tehokkaampaa käyttöä tarvitaan, jotta ihmiskunnan hyvinvoinnin kasvua voidaan ylläpitää”, Puhto jatkaa.

Vähemmän jätettä, enemmän älyä

jukkapuhtoKiertotalous on siis osa kestävää kehitystä. Kiertotaloudessa tuotteiden tuotantoprosessi ja kulutus on optimoitu tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä ja tuotteiden elinkaari on harkittu. Tuotteille luodaan lisäarvoa palveluiden ja älykkäiden ratkaisuiden muodossa, tuotteita huolletaan, jalostetaan tai niille luodaan uusia käyttötapoja. Näin materiaalit, tuotteet ja arvo kiertävät.

Kiertotalous ja sen välttämättömyys koskee siis yhteiskunnan kaikkia aloja ja erityisesti rakentamisessa sen periaatteiden omaksuminen on tärkeää, sillä rakennusteollisuus on yksi suurimmista energiaa ja luonnonvaroja
käyttävistä aloista. Suomalaisessa rakentamisessa kiertotalous näkyykin jo muun muassa kasvaneina energiatehokkuusvaatimuksina. Esimerkiksi rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätysmääräyksiä on tiukennettu huomattavasti ja materiaalitehokkuuteen liittyen rakennusjätteen osalta Suomen tavoite on saavuttaa 70 % kierrätysaste materiaalikierrätyksenä vuonna 2020.

 

Uusi liiketoiminta luo uusia työpaikkoja

Kiertotaloudessa on myös paljon liiketoimintapotentiaalia ja kiertotalouteen perustuville uusille liiketoimintamalleille on vielä runsaasti tilaa markkinoilla. Myös vaikutukset työllisyyteen ovat merkittävät. Rooman Klubin arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä uusia työpaikkoja syntyisi Suomeen yli 75 000, etenkin uudelleenvalmistuksen ja kierrätyksen alueelle sekä korkean teknologian ja palvelualojen pk-yrityksiin.

”Nämä ovat työpaikkoja, joita on hankala ulkoistaa Suomesta ja joihin vaaditaan myös korkean tason osaamista”, huomauttaa Puhto. Avaimet kiertotalouden integroimiseen rakennusteollisuuteen löytyvät siis uusista liiketoimintamalleista, joilla rakentamisen jätevirroista voidaan luoda taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Mukaan tarvitaan myös elinkaariajattelua siten, että otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Myös tässä on tilaa uusille konsepteille.

 

Innorent mukana muutoksessa

Perinteinen jätemäärät minimoiva malli on tehdä rakennukset sillä ajatuksella, että ne ovat pystyssä vielä satojen vuosien päästä, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen korjattavuuteen. Aina kuitenkaan näin pitkäikäisten rakennusten rakentaminen ei ole järkevää tai taloudellisesti kannattavaa. Kun tiedetään, että rakennuksen käyttötarve on todennäköisesti vain joitakin vuosia, ovat Innorentin edustamat siirrettävät vuokrahallit erinomainen ratkaisu.

Kun esimerkiksi liiketoiminta päättyy, voidaan suurin osa rakennuksesta ja sen materiaaleista siirtää uuteen paikkaan palvelemaan uutta tarkoitustaan. Loput materiaalit, joita ei voida suoraan siirtää uuteen kohteeseen, saadaan kierrätettyä uusien rakennusten raaka-aineiksi. ”Innorentin tyyppiset uudet ratkaisut mahdollistavat tilantarpeen tyydyttämisen lyhyemmälläkin elinkaarella ilman pelkoa siitä, että rakennuksesta tulee purkujätettä 10–20 vuoden kuluttua”, Puhto selventää ja jatkaa, ”juuri tällaisia innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan kiertotalouden edistämiseksi ja hyvien esimerkkien näyttämiseksi”.

 

Pitkäjänteistä työtä huomisen puolesta

Kaikkien panos kiertotalouden edistämiseksi on tärkeää. Tarvitaan erilaisia toimijoita, jotka yhdessä vievät kehitystä eteenpäin. Näin ollen markkinalähtöisyys ja vapaaehtoisuus ovat keskeisessä roolissa kierrätystoiminnan kehittämisessä sekä kiertotalouden esteitä purettaessa.

Myös yhteiskunnan määräyksillä pyritään lisäämään kustannusohjausta jätteiden tuottamiselle. Jo nyt on nähtävissä se, että rakennusalalla hyvin ymmärretään resurssiviisaan rakentamisen edut. Jätteiden tuottaminen ja kuljettaminen Jätteenkäsittelylaitoksille aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, joista mielellään päästäisiin eroon.

Hyvänä esimerkkinä halusta viedä rakennusalaa eteenpäin on TTY:lle perustettu avoin yhteiskehittämisalusta Corelab. ”Kyseessä on alusta, joka kokoaa yrityksiä, nuoria startuppeja ja tutkijoita yhteen ratkomaan rakennetun ympäristön liiketoiminnallisia haasteita”, kuvailee Puhto. Innorent oli ensimmäisten yritysten joukossa tässä yhteisössä. Näin Innorentkin on vahvasti mukana paremman maailman rakentamisessa. Halli kerrallaan.