Innorent

Kvaliteten kommer först med Tammertotal

18.2.2019

Text & foto: Benny Söderberg, Bensin & Butik

Den första Tammertotal-anläggningen har nyligen installerats åt Ahlberg Bil vid företagets Volvo Tvätta-anläggning i Olofström. Vi ser närmare på anläggningen, och tar samtidigt reda på vad Tammermatic har för avsikter med bolaget framgent.

Tammermatics nya ägare Tom Olli och Jatta Lampinen möter upp tillsammans med Ahlberg bilhandlaren Johan Ahlberg och svenska säljchefen Stefan Bogström, samt byggnadsingenjören Markus Niemi. Finska Tammermatic är sedan 1966 en världsledande biltvättsaktör. Något som alla inte känner till är att man levererar företagets automattvättar till fler än 70 länder på alla kontinenter.

Den nye vd:n Tom Olli berättar inledningsvis att han inte har någon direkt bakgrund inom fordonstvättar: "Vårt bolag investerar inom flera olika branscher – inte minst inom mark och fastigheter. Dessutom har vi fokus på grävmaskiner och underhåll. Då Tammermatic fanns tillgängligt att investera i, såg vi direkt möjligheten att gå in i ett mångårigt och kvalitativt bolag som vi tror på."

"Den traditionella strukturen med att bygga tvätthallar vid bensinstationer har förflyttats. Nu behöver vi leverantörer ha fler lösningar till hands."

Hur tänker ni utveckla Tammermatic vidare?

"Inte minst jobbar vi med att vidareutveckla våra automattvättmaskiner, både den traditionella automatvätten, men även tvättgatan Robojet," berättar Tom.

På den finska marknaden satsar man för närvarande på utveckling av tvättsystem för tyngre fordon: "Vi tittar även på den svenska marknaden beträffande tvätt för tyngre fordon."

Johan Ahlberg berättar att han som kund upplever Tammermatic som ett spännande och extremt kundorienterat företag:
"Även om biltvättleverantörerna i stort levererar liknande lösningar, så upplever jag att Tammermatic kan leverera vissa speciallösningar som andra leverantörer kanske inte kan erbjuda."

"Några av våra projekt som kräver tyngre lösningar som i exempelvis Södertälje – där vi installerat en tågtvätt till en tågdepå – ställer naturligtvis höga krav på oss. Här ville man ha en tvätthall där tågen ska stå stilla medan maskinen gör sitt jobb på tåg som är 108 meter långa," berättar Stefan.

Tammermatic möter upp kundens behov i stort och smått. I fallet med Ahlberg bil som vi besöker, så har man i och med det extrema behovet av en effektiv och snabb automattvätt i området, satsat på ’extra allt’. Utöver själva tvätthallen, så är tre gds-hallar och ett eftervårdsbås placerade i direkt anslutning under tak.

Hela byggnaden, som även den levererats av Tammermatic, är frilagd och specialdesignad i nära samarbete med en samarbetspartner: "Den här byggnaden är den första i sitt slag, men vi har redan fem till på beställning," berättar byggnadsingenjören Markus Niemi.

Eftersom marknaden ständigt förändras, har Tammermatic som leverantör blivit mer flexibel. Marknadsplatserna förändras och förutsättningarna för hur en tvätthall ska se ut varierar. "Den traditionella strukturen med att bygga tvätthallar vid bensinstationer har förflyttats. Nu behöver vi leverantörer ha fler lösningar till hands. I Finland rör sig automattvättandet till fler och fler obemannade tvättanläggningar med dygnet runt öppet 24/7".

"Vi ser mer frekvent hur man etablerar på en tidigare obrukad plats, därför satsar vi på en helhetslösning som ger maximal flexibilitet för den som vill etablera en ny tvätthanläggning," fortsätter Tom.

Hur pass omfattande har investeringen i Tammertotal varit för dig?

"I kronor och ören är vi i storleksordningen drygt nio miljoner totalt. I mitt fall är läget extremt gynnsamt med Volvo karosserifabrik nästgårds. ’Break-even’ för oss ligger kring tolvtusen tvättar årligen, och då har vi öppet dygnet runt. Detta sker även genom avtal med Volvo centralt. Så investeringen är därigenom säkrad," berättar Johan.

Samtidigt får man se till att byggnaden som sådan står kvar efter att man räknat hem tvättaffären. Så på lång sikt är det en än mer lönsam affär. "Då byggnaden väl står på plats, så har man en anläggning som håller höga krav för lång tid framöver. Att återinvestera i en ny tvättanläggning på sikt är en trygg affär," lägger Stefan till.

Själva tvättiderna ligger mellan 5 till 12 minuter per fordon. Enligt Johans uppfattning så tvättas det mest med det dyraste programmet: "Guldprogrammet innehåller dubbelpolering och de exklusivaste polermedlen. Väljer man detta program så tar det omkring tolv minuter."

Hallen i sig tar två bilar åt gången, man har så att säga en torr och en blöt hall med en kapacitet på 3 till 6 min per bil. Rening av spillvattent sker minutiöst och all tvättkem är Svanen-märkt. Man söker även efter större kundupplevelser såsom det nya konceptet med LED-belysningar som nordic lights, belysta körskenor på golvet och lavaskumgardin.

"Vi strävar efter att ge tvättkunden en större tvättupplevelse, utöver en perfekt tvätt," förklarar Tom.

Avslutningsvis, vad anser ni vara mest aktuellt under 2019 inom biltvätt?

"Det handlar nog mest om tillgängligheten," säger Johan. Tid är en bristvara för människor, och att köa framför en tvätthall är inte attraktivt. "Att välja en tvätthall med hög kapacitet är en naturlig lösning på problemet. Med en minuts besparing kan man tvätta omkring tio bilar mer per dag. Så visst finns det pengar att tjäna på marginalerna," avrundar Stefan Bogström.

FAKTA

Tammertotal är en helhetslösning med nyckelfärdig leverans av färdigbyggd tvätthall, tvätt utrustning, reningsverk och eftermarknadstjänster helt enligt kundens önskemål. På grund av den flyttbara byggnaden kan finansieringen omfatta hela paketet.