Innorent

Pesuhalli pyörille ja menoksi – Ensimmäiset Ylöjärvellä kasatut TammerTotal-autonpesuhallit toimitettu

29.8.2019

Uusista tuotantotiloistamme toimitettiin elokuussa 2019 ensimmäinen lähes valmiiksi rakennettu moduulirakenteinen TammerTotal -autonpesuhalli Osuuskauppa PeeÄssälle Kuopioon. Hallin moduulit valmisteltiin heinä-elokuun vaihteessa Ylöjärvellä – kuivissa sisätiloissa ja suojassa säiden armoilta.

Ylöjärvellä sijaitsevat uudet tuotantotilamme mahdollistavat jatkossa toimitettavien TammerTotal -autonpesuhallien rakentamisen jo noin 90 prosenttisen valmiiksi ennen varsinaista toimitusta.

Pesuhallin moduulit kasattiin tehtaalla valmiiksi aina talotekniikkaa, sähkö- ja lvi-asennuksia sekä varsinaista pesukonetta myöden. Tien päälle lähtiessään pesuhalli onkin käytännössä enää viimeistelyitä ja liitostöitä vaille valmis käyttöön otettavaksi. Moduuli tai moduulit kuljetetaan lopulliseen sijaintiinsa sujuvasti maanteitä pitkin.

TammerTotal -tuplapesuhalli toimitettiin pesupaikalle lähes valmiina

Asiakkaan näkökulmasta lähes käyttövalmiina toimitettu autonpesuhalli on varsin huoleton ratkaisu. Kun pesuhalli toimitetaan koneineen päivineen käytännössä valmiina pesupaikalle, jää hallin rakentamisesta aiheutuva häiriö asiakkaan kiinteistön päässä minimaaliseksi.

Pesuhallin toimittamista edeltävät toimenpiteet, kuten maatyöt ja perustukset hoituvat muutamassa viikossa, ja sen jälkeen paikalle kuljetettava pesuhalli tarvitsee enää viimeistellä liitostöineen paikan päällä. Työmaa-aika lyhenee merkittävästi verrattuna siihen, että halli rakennettaisiin valmiiksi paikan päällä.

Osuuskauppa PeeÄssälle toimitettu pesuhalli toteutettiin ns. tuplahallina, mikä tarkoittaa sitä, että pesukokonaisuudessa on kaksi pesuhallia vierekkäin. Kokonaisuus koostuu kahdesta pesuhallimoduulista, ja niiden väliin sijoittuvasta teknisen tilan moduulista, josta löytyvät pesukoneiden yhteiset tekniset tilat.

Jatkossa nopeammat toimitukset

Kokonaisuudessaan uusien, jo valmiiksi Ylöjärvellä rakennettujen pesuhallien toimitusaika on nykyisellään kuukaudesta kahteen: hallit valmistellaan tuotantotiloissa noin kuukauden aikajänteellä ja sen jälkeen ne kuljetetaan paikan päälle asennettavaksi – pesuhalli on toimintavalmis tyypillisesti noin 1-2 viikon asennusajan jälkeen.