rätt lägenhet l i rätt plats l i rätt tid

Kretsloppsekonomin är var och ens ansvar

Kretsloppsekonomin är här – inte egentligen som en ny fin ekonomisk uppfinning utan som något absolut nödvändigt. Länge har vi levt med skrytkonsumtion; nu håller vi tydligt på att övergå till en ekonomisk modell där materialen, produkterna och värdet cirkulerar effektivare och längre än förr.

Hyra och återanvända ger mindre avfall, är smartare

Överkonsumtion och befolkningstillväxt har belastat jordklotet så att olika aktörer har tvingats leta efter mer hållbara produktionsmodeller och nya tankesätt.

Kretsloppsekonomin ingår alltså i en hållbar utveckling. I en kretsloppsekonomi har produktionsprocesser och konsumtion optimerats för att ge upphov till så lite avfall som möjligt och produkternas livscykel har beaktats. Mervärde för produkterna skapas i form av tjänster och smarta lösningar, produkterna underhålls och förädlas eller de får en helt ny användning.

På denna tanke om hållbar utveckling bygger också Innorent-hallarna som kan hyras, flyttas och återanvändas.

Innorent och en flyttbar hyreshall som del i kretsloppsekonomin

Innorents hyreshallar representerar tydligt kretsloppsekonomin. I Innorents modell bygger man inte den behövliga hallen på stenfot så att den står där den står. I stället byggs en hall som motsvarar kundens behov och som kan flyttas till följande ställe när detta behov inte längre föreligger.

Alltså en riktig hall, för rätt tid, på rätt plats.  Utan att belasta vare sig budget eller miljö.

Därmed är hallens livscykel i praktiken oändligt lång, landskapet fylls inte av tomma, övergivna hallbyggnader och för den som behöver en hall är hyreshallen en lätt investering. Detta kan med fog kallas en oändlig win-win-win-kedja.

Innorent tänkte alltså om – och vi utmanar dig att också tänka till. Vi diskuterar saken gärna närmare. Kontakta oss!

Blev du intresserad? Ta kontakt.

Förnamn*
Efternamn *
Telefon*
E-post *
Företag
Meddelande *

Henkilötietoja käsitellään markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Täyttämällä tämän lomakkeen annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn edellä mainituissa tapauksissa. Voit peruuttaa markkinointiviestimme ja pyytää tietojesi poistoa rekisteristämme olemalla meihin yhteydessä.

Vi står till din tjänst

Markus Niemi
+358 40 720 62 71
markus.niemi@innorent.fi

Ari Petäjistö
+358 44 978 9397
ari.petajisto@innorent.fi